KOM UD I NATUREN OG FÅ FRISK LUFT MED SUND FORNUFT

NY besked

Ifølge bekendtgørelsens § 1 er det alene forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede.

 

Det er Rigspolitiets vurdering, at der ved brug af en ”put and take sø” ikke er tale om et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af kravet om maks. 10 personer. Almindelige besøg i put and take søen behøver derfor som udgangspunkt ikke begrænses til 10 personer.  

 

Hvis der derimod afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende på put an take søen, f.eks. et arrangement hvor flere end 10 personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

 

Politiet kan desuden efter bekendtgørelsens § 2 altid påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med Coronavirussygdom 2019.

 

Brugere af put and take søen bør derfor generelt opfordres kraftigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Hvis der findes restauranter, caféer eller lignende i tilknytning til put and take søen, må disse kun holde åbent for salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away). Restauranter og caféer, der holder åbent med henblik på at sælge take-away skal overholde betingelserne om gulvareal, adgang til vand og sæbe eller håndsprit mv.

 

 

Med venlig hilsen

 

Søren Rønnov

Politikommissær

 

Syd- og Sønderjyllands Politi

OPA / Plan og Beredskabsfaglig Sektion

Kirkegade 76

6700 Esbjerg

 

Web www.politi.dk

Facebook facebook.com/politi

Twitter twitter.com/SjylPoliti

 

 

VI SÆTTER DAGLIGT FISK UD KL 9 
Fang dagen mad fra miljø god kende dambrug ved Frueskov Fiskesø, vi anbefaler at i bruger samme afstand som altid dog hvis du plejer at stå side om side hold da mindst 3 meter afstand vis hensyn undgå fysisk berøring være opmærksom på host og nys i dit ærme ikke dine hænder vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 vi modtager betaling i alle former mobilPay kort

 

VI SÆTTER DAGLIGT FISK UD KL 9 
Fang dagen mad fra miljø god kende dambrug ved Frueskov Fiskesø, vi anbefaler at i bruger samme afstand som altid dog hvis du plejer at stå side om side hold da mindst 3 meter afstand vis hensyn undgå fysisk berøring være opmærksom på host og nys i dit ærme ikke dine hænder vask dine hænder tit eller brug håndsprit
vi modtager betaling i alle former mobilPay kort

 

Prislisten er pr. Person

Team Frueskov Fiskesø

kun ved børnesøen er der en Fangstgranti samt fangstbegrænsning

Grantien gives når ejeren giver sit ok ikke før

Det er i dag en stor succes, da selv de mindste i familien nu har mulighed for at blive fanget, af denne dejlige oplevesel nemlig at mærke denne nærnkontakt til natueren.

Søen ligger i forbindelse med vores store sø og der er derfor nem adgang for både forældre og børn.
Alle børn under 12 år kan fiske i børnesøen og der sættes ørreder ud på til 500 Gr.

for at give alle børne en mulighed for en succes vil denne måde være gældende så længe den er vist her på siden, alså fang 4 fisk for pris 165 kr. størsler op til 500 Gr.

vi modtager kontanter Mobilpay og betalingskort

Sådan er det muligt at hele familien kan få en hyggelig dag ved frueskov lystfiskersø, da alle nu har mulighed for at være aktive, enten med at fiske, slappe af og nyde stedet, og hvis børnene mangler noget at beskæftige sig med, har vi vores legeplads.

Se flere bilder fra børnesøen