Frueskovvej 2, 6340

Guldørred

Guldørred blev introduceret

Guldørred, også kendt som guldørreden, er en fiskeart, der blev introduceret for cirka 20 år siden ved Frueskov Fiskesø. Det blev en stor succes, og kunderne var vilde med dem og fandt dem spændende. Nogle mente endda, at den smagte bedre end andre fiskearter, mens andre ikke kunne smage forskel. Guldørreden havde en tendens til at danne store sværme på op til 250 stykker ad gangen og skabte imponerende cirkler i søen, som svømmede mellem hinanden. For nogle var dette blot en indikator på,

Stærke farver

hvor der var regnbueørreder i søen. Fisken blev hurtigt populær og blev en fast bestanddel i vores søer.

Senere kom der flere kvaliteter af samme fisk, hvor det var vigtigt at avle på de stærke farver, især på hanerne. Med tiden blev guldørreden en almindelig fisk i mange søer, og det specielle ved den aftog en smule. Dog forblev den stadig en interessant fisk at have i Frueskov Fiskesø.

Guldørred

Gyldne regnbueørred

Guldørreden, også kendt som den gyldne regnbueørred, er en bemærkelsesværdig fiskeart kendt for sin unikke gyldne farve og imponerende størrelse. Her er nogle interessante fakta om guldørred:

Farve og udseende

1. **Farve og udseende:** Som navnet antyder, har guldørreden en gylden farve, der adskiller den fra den almindelige regnbueørred. Den gyldne farve skyldes en genetisk mutation, der fører til en øget produktion af pigmentet astaxanthin, som normalt kun findes i små mængder i regnbueørredens kød.

Levesteder

2. **Levesteder:** Guld ørreden findes typisk i ferskvandskilder som søer, damme, floder og åer. De foretrækker klart og koldt vand med rigelig strømning, hvilket gør dem populære blandt lystfiskere i hele verden.

Vækst og størrelse

3. **Vækst og størrelse:** Guld ørreden kan vokse til imponerende størrelser, ofte større end almindelige regnbueørreder. De kan veje flere kilo og nå længder på over en halv meter, hvilket gør dem til en attraktiv fangst for lystfiskere, der søger efter en udfordring.

4. **Føde:** Som rovfisk spiser guld ørreden en varieret kost, der typisk består af små fisk, insekter, krebsdyr og andre vandlevende organismer. Deres diæt og adfærd kan variere afhængigt af deres levested og tilgængeligheden af føde.

5. **Fangstmetoder:** Lystfiskere bruger en række forskellige teknikker til at fange guld ørred, herunder fluefiskeri, spinfiskeri og agnfiskeri. Valget af metode afhænger ofte af levestedet, årstiden og fiskerens præferencer.

6. **Populære fangststeder:** Guldørreden er en populær fiskeart på grund af dens imponerende størrelse og kamplyst. Populære fangststeder inkluderer fiskeparker, søer med kendte bestande og floder med gode vandløb.

7. **Kulturel betydning:** Ud over deres værdi som sportsfisk har guldørreder også en kulturel betydning i mange samfund. De betragtes ofte som en symbolsk repræsentation af naturskønhed og er en kilde til stolthed for lokalsamfund og lystfiskere overalt.

Alt i alt er guldørreden en fascinerende fiskeart med en unik og imponerende karakteristika, der gør den til et eftertragtet mål for lystfiskere verden over.”


Guldørreden, også kendt som den gyldne regnbueørred, er en bemærkelsesværdig fiskeart kendt for sin unikke gyldne farve og imponerende størrelse. Farvevarianten er fremavlet af den danske dambruger Svend Pape fra Purhus og introduceret som spisefisk i 1980’erne. Det er en krydsning mellem varianterne Donaldson regnbueørred og Camlops regnbueørred. Oprindeligt ønskede Svend Pape at lave en blå ørred med god kødkvalitet, men resultatet blev en gul eller orange farve. Avlarbejdet begyndte i 1967, og efter 17 års avlarbejde var guldørreden klar. Omkring 1996 producerede Purhus Dambrug 5 tons guldørred om året som kunne sælges for omkring 40 kr. pr. kg, hvilket var 2-3 gange så meget som almindelige regnbueørreder kunne sælges for.