Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)

er indført fra Amerika i 1885. Det største eksemplar

bliver sjældent over 70-75 centimeter lange og 10-12 kilo. De fleste regnbueørreder er
dambrugsfisk, det vil sige opdrættede fisk. Danmark er en af de største ørredproducenter
i verden. Den har fået sit navn på grund af den røde streg Langs sidelinjen på fisken.

fjender til Regnbueørred s yngelser er gedde og ål.

 

Regnbueørred kan også leve i saltvand (også ved Vadehavet)
men så bliver den kaldt Steelhead.

 

Regnbueørred lever af insekter, mindre fisk, aborrer og skaller.

Levested

På grund af sin gode tilpasningsevne er regnbueørred med succes udsat overalt i
verden. Regnbueørred er slet ikke så følsom som sine artsfæller ørred og laks over for l
lave vandtemperaturer og urent vand. Regnbueørred-en er meget velegnet til opdræt,
fordi den vokser hurtigt. Inden for de sidste 10 år er det med held lykkedes at
opdrætte regnbueørreder i havbrug – denne saltvandsform minder meget om
laks (Salmo salar).
Lystfiskere nyder godt af, at ørreder fra såvel dambrug som havbrug slipper løs.

Føde Ålekvabben lever hovedsagelig af orme, snegle, krebsdyr og fiskeyngel.

Kønsmodning

Hannen bliver kønsmoden, når den er 1-2 år gammel, og hunnen et år senere. I frie
vande foregår gydningen fra marts til maj, og i dambrug kan man selv regulere,
hvornår regnbueørred skal gyde.

 

Tilbage